corporate Korporatīvais koučings
Korporatīvjā vidē es specializējos personīgās izaugsmes, karjeras, konflikta situāciju risināšanas un attīstības jautājumos. Viss, ko kompānijas darbinieki iegūst koučinga rezultātā, tiešā veidā ietekmē darba dēvēju un citus kompānijas darbiniekus. Korporatīvais koučings ir vispatveroša un visām pusēm izdevīga investīvcija. Kopā ar darba dēvēju tiek izstrādāts individuālais darba pāns un mērķu karte, kam seko individuālais darbs, bet pēc koučinga pabeigšanas – kopīga rezultātu un secinājumu apspriešana.
Sīkāk par korporatīvo koučingu var uzinat, sazinoties ar mani personīgi.