Individuālās sesijas viens pret vienu. Klients nosaka koučinga procesa virzienu un tematu. Koučs, uzdodot jautājumus, palīdz klientam atrast atbildes sevī.  Telpā un attiecībās, kas ir balstīti uz savstarpējās uzticības un nenosodīšanas principiem, atbildes nāk viegli un dabiski. Koučings noris saskaņā ar Starptautiskās Koučinga Federācijas kompetencēm un ētikas kodeksu.

Viena tematiskā sesija
Tikšanas, kuras laikā mēs koncentrējamies uz viena konkrētā jautājuma risināšanu.

Piemēram, prāta vētra uz Klienta izvēleto tematu, personīgās attīstības virziena meklēšana, rīcības plāns konkrētaja situacijā, utt.

1 sesija/60 min

42 EUR

Onlain-abonements

Darījums ar kouču uz vienu mēnesi. Pirmā sesija – personīgi vai onlainā; sesijas laikā tiek uzstādīts mērķis un tiek iezīmēts tās sasniegšanas plāns. Turpmākais atbalsts – ar elektroniskā pasta vai citu sakaru palīdzību, iknedēļas atskaites. 

1 sesija/60 min

Vismaz viena atskaite nedēļā ar atpakaļsaiti no kouča.

Pirmais mēnesis - 150 EUR
Pagarināšana uz mēnesi – 100 EUR

VIP - Vispārējā Intelektualā Pieeja

Patstāvīgais intensīvais atbalsts. Rekomendēts pārejas periodos un pie augstiresursupaterējošo mērķu sasniegšanas. Tiek pārskatītas arī katra dzīves sfēra atsevišķi – izmeģini jaunas iespējas un izpēti sevi jaunajās situacijās ar mērķi harmonizēt savu iekšējo pasauli un pievilkt vēlamos apstākļus savā dzīvē.
Programma var tikt pieskaņota klientu vēlmēm, tā var iekļaut arī darbu ar psihologu, stilistu, fotogrāfu, uztura un citiem speciālistiem.12 sesijas/60-120 min

420 EUR