young2Jaunatnes koučings


Kā ir zināms, koučings ir vislabāk pielietojams pārmaiņu, aktīvo izmaiņu un lēmumu pieņemšanas laikā. Tāpēc koučings jauniešiem tieši 15-19 gadu vecumā var pārveidot viņu dzīvi par katra konkrētā cilvēka potenciāli vislabāko versiju.Koučinga procesā jaunieši nesaņem padomus un pamācības, koučs neietekmē viņus ar savu autoritāti un savu personīgo viedokli. Mēs uz vienlīdzības un partnerības principiem veidojam darba procesu, kurš neizbēgami ved pie katra dalībnieka augstākā potenciāla sasniegšanas.
Grupa darbojas uzticības atmosfērā, uz pozitīvās domāšanas, nenosodīšanas un pārliecības principiem. Vairāk par jaunatnes koučingu var uzzināt sazinoties ar mani.